top of page

ALGEMENE VERKOOPSWAARDEN

Ondernemingsgegevens:

Pixkrieg/ Vollemaanwijn

Fourmentstraat 21,

2018 Antwerpen

Vollemaanwijn@gmail.com      

0032476669443           

BE 0841.570.614

COMMV.


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van vollemaanwijn, een commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Fourmentstraat 21, 2018 Antwerpen, BTW BE 0841.570.614, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vollemaanwijn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vollemaanwijn aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vollemaanwijn niet. Vollemaanwijn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vollemaanwijn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vollemaanwijn. Vollemaanwijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De producten in het winkelmandje worden opgestuurd of geleverd zodra er een overschrijving is ontvangen. 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

●      via overschrijving op rekeningnummer BE13 0016 5691 9139

●      via online bankcontact


Vollemaanwijn is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vollemaanwijn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Vollemaanwijn was geboden. 

Artikel 6: Retourneren, ruilen, terugbetalingen en annulering

Gezien de aard van de door Vollemaanwijn verkochte producten worden geen retouren of ruilingen geaccepteerd. In het geval van levering door een vervoerder, doet Vollemaanwijn afstand van alle verantwoordelijkheid voor de staat waarin de bestellingen worden afgeleverd. Er kan dan ook geen restitutie worden aangevraagd. Desalniettemin is het raadzaam om bij verlies van pakket, diefstal of breuk geconstateerd bij aankomst van het pakket ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat Vollemaanwijn contact kan opnemen met de vervoerder. Kan ik mijn bestelling annuleren? Je bestelling annuleren is mogelijk zolang het pakket nog niet is verzonden. Neem in een dergelijk geval zo snel mogelijk contact met ons op via e-mail of telefoon, onder vermelding van de details van uw bestelling. In geval van acceptatie van de annulering, wordt het geld binnen 1-5 werkdagen op dezelfde manier terugbetaald.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vollemaanwijn. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vollemaanwijn te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Vollemaanwijn om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vollemaanwijn. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bottom of page